Zobraziť štandardnú verziu stránky
Národný projekt Sme si rovní II.
Zmeň uhol pohľadu

O PROJEKTE


Viac ako 1 100 ľudí so zdravotným znevýhodnením si zlepšilo kvalitu života vďaka národnému projektu SME SI ROVNÍ, ktorý Slovenský paralympijský výbor realizoval v rokoch 2020 – 2023. Naň nadväzuje nový národný projekt Sme si rovní II., ktorého prioritným zameraním je oblasť pracovného uplatnenia osôb so zdravotným znevýhodnením.
Projekt Sme si rovní II. bude realizovaný do decembra 2026 na území celého Slovenska v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a štátneho rozpočtu so spolufinancovaním SPV ako Prijímateľa nenávratného finančného príspevku. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexný prístup a individuálne poradenstvo, pomoc a podporu osobám so zdravotným znevýhodnením s cieľom ich integrácie do spoločnosti, osobitne na trh práce.
Projekt má za cieľ pomôcť 1 100 zdravotne znevýhodneným ľuďom zapojeným do aktivít, pričom 300 z nich by malo úspešne ukončiť intervenciu, teda nájsť pracovné uplatnenie alebo si udržať zamestnanie. Na realizáciu projektu budú slúžiť centrá včasnej pomoci vytvorené vo všetkých krajoch Slovenska (v šiestich krajoch boli vytvorené už v rámci projektu SME SI ROVNÍ). Počas realizácie projektu Slovenský paralympijský výbor predpokladá aj zriaďovanie detašovaných pracovísk centier včasnej pomoci u poskytovateľov sociálnych služieb, príp. poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Centrá včasnej pomoci


Otváracie hodiny:

Pondelok až Štvrtok od 9:00 do 16:00 h (1/2 hodina obedňajšia prestávka)


Adresy a kontaktné osoby (vedúci centier):

Centrum včasnej pomoci Kováčová

Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 353/1, 962 37 Kováčová
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Kašiak
t. č.: 0908 212 981
e-mail: milan.kasiak@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Piešťany

Krajinská 32, budova Floreátu, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Zaťko
t. č.: 0911 230 579
e-mail: peter.zatko@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Žilina

Horný val 67/24, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Režňák
t. č.: 0918 737 208
e-mail: branislav.reznak@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Bratislava

Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Balcová
t.č.: 02 3916 9884
e-mail: michaela.balcova@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Košice

Bencúrova 13/A, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Samuel Andrejčík
t.č.: 0918 737 026
e-mail: samuel.andrejcik@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Prešov

Masarykova 20, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Grega
t. č.: 0918 737 052
e-mail: matus.grega@smesirovni.sk
Centrum včasnej pomoci Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Jakub Krako, PhD.
e-mail: jakub.krako@smesirovni.sk
Rozmiestnenie Centier včasnej pomoci po Slovensku

Nadchádzajúce skupinové aktivity

V prípade záujmu o účasť na skupinovej aktivite, prosím kontakujte svojho motivátora-mentora.

Aktuality
Po sprevádzkovaní Centier včasnej pomoci v jednotlivých krajských mestách otvára SPV centrum aj v Dolnom Kubíne. Nachádza sa priamo na mestskom úrade na Hviezdoslavovom námestí 1651. To dopĺňa sedmičku už fungujúcich centier v Žiline, Trenčíne, Kováčovej, Piešťanoch, Bratislave, Košiciach a Prešove. „Osoby so zdravotným znevýhodnením si zaslúžia rovnaké postavenie a rovnocenný prístup ako každý iný. Našim spoločným úsilím je prispieť k zlepšeniu ich kvality života a zabezpečiť im rovnaké príležitosti ako ostatným občanom. Preto som úprimne rád, že ... (celý článok)
Jej skutočné krstné meno je Alžbeta, ale je radšej, ak ju oslovujete Betty. Niet divu. Veľa času trávila v zahraničí a medzinárodne zrozumiteľné meno Betty sa uchytilo. „Som z Nitry, kde som študovala predškolskú a elementárnu pedagogiku. Počas prázdnin som ako dobrovoľníčka chodievala pracovať ako aupair do Nemecka pri Bodamskom jazere, neskôr som našla zázemie na farme na švajčiarskej strane jazera. Bavilo ma všetko, robiť vo vinici aj kydať hnoj. Vyvážilo to krásne prostredie, ktoré mi učarovalo. Na Slovensku som študovala, na švajčiarsku farmu unikala vždy, keď to bolo len trochu možné. Dokonca som začala reálne uvažovať nad tým, že po skončení štúdia si práve na farme, kde som sa cítila tak dobre, založím škôlku,“ spomína Betty na krásne obdobie predchádzajúce ťažkému úrazu. „Spadla som z čerešne. A spadla som tak nešťastne, že ... (celý článok)
Vozičkárske skúsenosti zbiera už od svojich osemnástich rokov a minimálne toľko ich aj šíri ďalej, takže neoficiálne bol motivátorom dávno predtým, než sa to stalo jeho povolaním. Ešte dlhšie patrí do jeho života šport. Pokojne sa teda môže stať, že svojich klientov nadchne aj preň alebo priamo pre disciplínu, ktorá je jeho najväčšou vášňou – curling na vozíku.

Predstavujeme vám motivátora – mentora Radoslava Ďuriša, člena tímu v Centre včasnej pomoci národného projektu Sme si rovní II. v Trenčíne. Málokto mu verí, že je v skutočnosti introvert, a tak musí vysvetľovať, že to neznamená, že sa ľudí či rozhovorov bojí. To by ako športovec necestoval po svete a ... (celý článok)

Národný projekt Sme si rovní (2020-2023)

SME SI ROVNÍ je ústrednou myšlienkou našej práce v rámci projektu, ktorý vám predstavujeme. Náš prístup je “peer to peer”, rovnocenná pomoc nás, ktorí sme si prešli tým, čomu čelíte teraz vy – na začiatku novej životnej etapy s hendikepom. Poznáme strach a bolesť, stratu zamestnania, rodiny, priateľov… vieme aké to je byť zrazu posudzovaný ako iný, prísť o istoty a pohodlie spoločenského postavenia.

Názov národného projektu SME SI ROVNÍ dokonale vystihuje hlavnú myšlienku a cieľ našich aktivít. Motivátori, ktorí si sami prešli obdobím vyrovnávania sa s hendikepom po úrazoch, autonehodách či v dôsledku ochorenia, sa ako rovní s rovným stávajú partnerom našich klientov. Prístupom peer to peer vedia najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí práve cítia bolesť, obávajú sa straty zamestnania a budúcnosti, netušia, ako ich zmenený zdravotný stav prijme rodina alebo priatelia. Motivátori majú osobné skúsenosti s tým, aké to je, ak na vás zrazu hľadia ako na iného človeka, ak prídete o istoty a komfort spoločenského postavenia.

  • Hľadanie pracovného uplatnenia po úraze/chorobe
  • Efektívna komunikácia s inštitúciami a novinky v legislatíve pre osoby so zdravotným znevýhodnením
  • Technické riešenia pri využívaní IKT pre osoby s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia

V prípade záujmu o skupinovú aktivitu oslovte svojho motivátora alebo kontaktujte príslušné regionálne centrum.

Budú motivátori pomáhať na spinálnych jednotkách?

Konferencia SME SI ROVNÍ, ktorá sa v dňoch 26. a 27. mája 2022 konala v Šamoríne, priniesla údaje potvrdzujúce zmysluplnosť národného projektu SME SI ROVNÍ a zazneli na nej aj autentické výpovede motivátorov a ich klientov.Newsletter Zostaňme v kontakte

Upload bol úspešne dokončený.