detail clanku A je tu nová ponuka skupinových aktivít

Prinášame vám novú ponuku skupinových aktivít plánovaných na apríl až jún 2023 pre klientov projektu SME SI ROVNÍ. K účasti pozývame najmä tých, ktorí si tento typ pomoci ponúkanej v projekte ešte nevyskúšali, vítaní sú aj ostatní klienti.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa niektorej zo skupinových aktivít, kontaktujte čo najskôr svojho motivátora.

Pokiaľ nie ste klientom projektu a mali by ste záujem sa ním stať, kontakty na všetkých motivátorov nájdete na https://smesirovni.sk/kto-sme.

Plánované skupinové aktivity:

  • Hľadanie pracovného uplatnenia po úraze/chorobe

Skupinová aktivita bude realizovaná online formou od 11.5. do 19.6.2023 v čase od 15:30 do 17:30 h (v máji štvrtky, v júni štvrtky a pondelky) predovšetkým pre tých účastníkov, ktorí sa jej najmä zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť prezenčnou formou v centrách včasnej pomoci. Celkový rozsah je 16 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov: 28.4.2023

Obsah aktivity: Spoznávam viac seba aj druhých; Moje silné stránky verzus moje pracovné uplatnenie; To, čo chcem verzus moje pracovné uplatnenie; Podporujúce osoby v mojom živote verzus moje pracovné uplatnenie; Moje minulé úspechy verzus moje pracovné uplatnenie; Zvládanie prekážok v minulosti a v budúcnosti verzus moje pracovné uplatnenie; Starostlivosť a podpora sebe samému verzus moje pracovné uplatnenie; Rovnováha práce a odpočinku/pracovného a súkromného života. 

V prípade záujmu klientov bude táto skupinová aktivita realizovaná v mesiacoch máj a jún 2023 (predpoklad stredy) aj prezenčnou formou v tých centrách včasnej pomoci, z okolia ktorých sa prihlási dostatočný počet klientov. Prezenčná forma obnáša 3 stretnutia v rozsahu 5 – 6 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov na prezenčnú skupinovú aktivitu: 14.4.2023

  • Pohyb a zdravá výživa ako prevencia možných komplikácií v živote človeka so zdravotným znevýhodnením

Skupinová aktivita bude realizovaná online formou pondelky a stredy od 17.4.2023 do 31.5.2023 v čase od 17:00 do 19:00 h. Celkový rozsah je 24 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov: do 6.4.2023

Obsah aktivity: Fyzická inaktivita a jej následky; Prevencia presedenín a preležanín, Analýza pohybovej zdatnosti účastníkov; Správne sedenie v invalidnom vozíku, správne vybavenie vozíka – podsedáku; Dýchacie cvičenia a správne držanie tela na vozíku; Rozvoj pohybových schopností, druhy cvičení a ich využitie v každodennom živote; Cvičenia v sede – druhy cvičení; Správny vývoj cvičenia – od základných cvikov k zložitým, sebadisciplína; Strečing v živote vozičkára; Kondička – ako ju získať?; Cievna gymnastika (aj u vozičkárov); Význam zdravej výživy; Základné funkcie bielkovín, sacharidov a tukov, význam vitamínov, minerálov, enzýmov; Podpora imunitného systému prírodnými prostriedkami a doplnkami výživy – aj ako podpora hojivosti rán; Negatíva nezdravej životosprávy a pod.

  • Muzikoterapia/arteterapia pre zdravotne znevýhodnených

Skupinová aktivita bude realizovaná online formou každý utorok od 9.5.2023 do 27.6.2023 v čase od 17:00 do 19:00 h. Celkový rozsah je 16 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov: do 28.4.2023

Obsah: Hudobné a výtvarné aktivity zamerané na: Sprostredkovanie informácií o sebe a o očakávaniach od stretnutí; Identita a sebapoznanie – sebapoznávacie aktivity (hudobné a výtvarné aktivity s témou vlastného života, vzťahu ku sebe, hodnôt, životných priorít); Osobné zdroje – nachádzanie vnútorných a vonkajších zdrojov v živote (autenticita, hľadanie dostupných zdrojov radosti, posilňovanie zvládacích mechanizmov, relaxačné a spánkové techniky); Vzťahy, empatia, asertivita – vzťah voči sebe, voči druhým ľuďom (výtvarné a hudobné aktivity s témou zameranou na stanovovanie a rešpektovanie hraníc, empatiu a asertivitu, techniky asertivity)

Newsletter Zostaňme v kontakte