Aktuality

Budú niekedy motivátori pomáhať na spinálnych jednotkách?

29. októbra 2021 v Bratislave rokoval výkonný výbor ESCIF (European Spinal Cord Injury Federation), ktorého členom je aj manažér centier včasnej pomoci národného projektu SME SI ROVNÍ Milan Kašiak. Zástupcovia Dánska, Fínska, Slovinska, Srbska, Švajčiarska a Slovenska sa na pravidelnom stretnutí tentoraz rozprávali predovšetkým o príprave kongresu, venovanému problematike života ľudí s poškodeniami miechy a chrbtice. Kongres sa uskutoční v máji […]