Pracovné ponuky

Pracovná pozícia – Anketár v regióne PO

Slovenský paralympijský výbor hľadá záujemcov o prácu anketára v rámci národného projektu Sme si rovní realizovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Náplň práce: Oslovovanie a distribúcia dotazníkov medzi zástupcov cieľovej skupiny osôb so zdravotným postihnutím, asistencia pri vypĺňaní dotazníkov, zber a spracovanie údajov z dotazníkového prieskumu zameraného na životné podmienky a podmienky poskytovania služieb […]