Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ:Slovenský paralympijský výbor (SPV)Osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkovna dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFPSídlo: Benediktiho 5, 811 05 BratislavaIČO: 31745661DIČ: 2020870643Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Veronika Dobiášová(Proquis s.r.o., Kutlíkova 17, 85102 Bratislava, IČO: 53320352 je poverená na vykonávanie úkonov voverejnom obstarávaní […]