Zaujímavosti

Peter Kuračka: Spokojný klient potrebuje spokojného motivátora

Pracovať s ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím je poslanie, na ktoré musí mať človek predpoklady. Nie náhodou prešli motivátori projektu SME SI ROVNÍ výberovým konaním, neustále sa vzdelávajú a dopĺňajú si manažérske zručnosti. Prax pri kontakte s klientmi navyše prináša situácie, na ktoré nemusia byť stopercentne pripravení alebo ktoré musia spracovať aj emočne. Motivátori potrebujú čo najlepšie pracovať s vlastnou […]