Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Čo môže projekt SME SI ROVNÍ priniesť klientom

Takúto otázku dostávajú naši motivátori pravidelne a aj individuálne vedia o obsahu projektu poskytnúť komplexné informácie. 

Tentoraz však chcú projekt SME SI ROVNÍ potenciálnym klientom (resp. rodičom potenciálnych klientov) predstaviť na stretnutí, ktoré sa v utorok 11. októbra 2022 uskutoční v Nitre. Záujemcovia sa na ňom môžu na čokoľvek pýtať nielen motivátorov z piešťanského Centra včasnej pomoci, no aj zástupcu projektu, psychológa a metodika Petra Kuračku.

„Všetkým, ktorí o tento druh sociálnej pomoci majú záujem, chceme predovšetkým vysvetliť, ako vyzerá spolupráca s motivátorom a čo všetko môže klientovi priniesť do života. Predstavíme konkrétne príbehy ľudí, ktorým projekt veľmi pomohol. Skúsení motivátori vedia poradiť nielen v oblasti sociálnej, teda na aké dávky a kompenzačné pomôcky majú klienti nárok a ako si ich vybavia, ale sú zorientovaní aj v problematike zamestnávania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Spolu s klientom vedia nájsť vhodnú pohybovú aktivitu alebo iný druh spoločenskej alebo komunitnej činnosti,“ približuje obsah stretnutia. 

Medzi motivátorkami a motivátormi z piešťanského Centra včasnej pomoci si potenciálni klienti môžu hneď aj vybrať podľa toho, aké kritérium je pre nich dôležité. Sú medzi nimi muži aj ženy, mladší aj starší, s rôznym typom zdravotného hendikepu, z rôznych lokalít Západného Slovenska. 

„V Nitre a okolí sa nachádza veľká komunita ľudí so zdravotným znevýhodnením, práve preto sme toto podujatie situovali do nej. Aj takto sa snažíme hľadať cesty, ako dostať informácie o projekte SME SI ROVNÍ predovšetkým k ľuďom čerstvo po úraze alebo po nástupe ochorenia,“ dodáva Kuračka.

Stretnutie s motivátormi sa uskutoční 11. októbra 2022 o 16. hodine v priestoroch Verum Centra na Piaristickej 1383/8 v Nitre. 

Newsletter Zostaňme v kontakte