Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Dotazníkový prieskum

Slovenský paralympijský výbor v rámci národného projektu SME SI ROVNÍ realizuje dotazníkový prieskum medzi osobami so zdravotným postihnutím/zdravotným znevýhodnením či už vrodeným alebo vzniknutým v dôsledku úrazu či choroby. 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na link. Vyplnením dotazníka nám pomôžete pri posúdení podmienok a životnej situácie osôb so zdravotným postihnutím (OZP), ich záujmu aktívnejšie sa zapájať do sociálno-spoločenského života a tiež pri získavaní návrhov pre zlepšenie foriem asistencie a pomoci OZP prostredníctvom podobne zdravotne postihnutých osôb – motivátorov. Zároveň Vás prosíme, aby ste dotazník vyplnili iba v prípade, že patríte do cieľovej skupiny, t. j. ste osobou so zdravotným postihnutím/zdravotným znevýhodnením či už vrodeným alebo vzniknutým v dôsledku úrazu alebo choroby. 

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.

Newsletter Zostaňme v kontakte

Upload bol úspešne dokončený.