Fotogaléria : Galavečer Sme si rovní

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

   

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top