detail clanku Informácia o schválení a zazmluvnení národného projektu SME SI ROVNÍ

V nadväznosti na schválenie národného projektu SME SI ROVNÍ vo februári 2020 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Poskytovateľom a Slovenským paralympijským výborom ako Prijímateľom NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28. 2. 2020.

Viac informácií sa dozviete po kliknutí na záložku “O projekte”.

Newsletter Zostaňme v kontakte