Motivátor Marek Luco

V roku 2001 som utrpel pri skoku do vody úraz krčnej chrbtice, ktorý od základov zmenil môj život.

Zrazu som sa ocitol v situácii, s akou všestranne aktívny človek vôbec neráta. Nie je na to pripravený nikto, rodina, priatelia, prostredie. A v tom období začína moja cesta, ktorá ma priviedla aj k projektu Sme si rovní. Od prvotných každoročných rehabilitácií v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej som zbieral užitočné rady a skúsenosti, ktoré mi pomohli v napredovaní.

Neustála snaha zlepšovať sa ma priviedla aj vysokú školu, ktorú som v odbore Financie úspešne zakončil. V nadväznosti nato som hneď absolvoval aj štúdium MBA v Prahe. Takto „vybavený“ zručnosťami som sa začal angažovať aj občianskom sektore, kde sa riešia sociálne, ale aj spoločenské dopady osôb, ktoré sa či už úrazom alebo iným zapríčinením ocitnú na novej štartovnej čiare života.

S potešením som prijal možnosť realizovať sa v projekte Sme si rovní a tak svojimi skúsenosťami a činmi motivovať ľudí so zdravotným znevýhodnením pri začlenení sa do spoločnosti a životnom napredovaní.

Kontakt: marek.luco@smesirovni.sk

Newsletter Zostaňme v kontakte