Manažér siete centier Milan Kašiak

Už takmer tri desaťročia sa následkom úrazu pohybujem na vozíku. Za ten čas som získal mnoho osobných aj sprostredkovaných skúseností od ľudí s podobným osudom. Napriek nepriaznivým životným okolnostiam som vyštudoval históriu a sociálnu filozofiu. Takmer šesť rokov pôsobím v motivačnom centre v NRC Kováčová ako motivátor osôb so zdravotným znevýhodnením. Som člen výkonného výboru ESCIF – European spinal cord injury federation. V tejto organizácii združujúcej ľudí s poškodením miechy, sa pravidelne stretávam so zástupcami 28 európskych štátov a prinášam informácie o najnovších projektoch a osvedčených postupoch pomoci k nám na Slovensko. Vo voľnom čase sa venujem rodine, športu a rádioamatérskemu vysielaniu. Národný projekt SME SI ROVNÍ, vychádzajúci z prístupu rovnocennej pomoci, vnímam ako obrovský krok vpred v oblasti poskytovania moderných inkluzívnych služieb, určených skupine telesne znevýhodnených občanov, zbytočne vyčlenených zo spoločnosti.

Kontakt: milan.kasiak@smesirovni.sk

Newsletter Zostaňme v kontakte