Viac ako 1 100 ľudí so zdravotným znevýhodnením si v minulých rokoch zlepšilo kvalitu života vďaka národnému projektu SME SI ROVNÍ. Naň nadväzuje národný projekt Sme si rovní II., tentokrát s prioritným zameraním na oblasť pracovného uplatnenia osôb so zdravotným znevýhodnením.

„Slovenský paralympijský výbor je organizácia, ktorá podporuje osoby so zdravotným znevýhodnením nielen v ich športovej kariére, ale aj v spoločenskej a pracovnej integrácii. Dlhodobo sa venujeme podpore ľudí s hendikepom a práve národné projekty SME SI ROVNÍ a nadväzujúci Sme si rovní II. sú našou iniciatívou na tomto poli,“ uviedol predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš.

„V národnom projekte SME SI ROVNÍ naši motivátori podali pomocnú ruku 1 153 klientom a zrealizovali viac 15-tisíc individuálnych stretnutí po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja (územie nebolo v zmysle európskych pravidiel oprávneným územím). Som rád, že ministerstvo PSVaR uznalo kvality a význam tejto práce a podporilo nadväzujúci projekt Sme si rovní II.,“ dodal predsedaSPV.

Projekt Sme si rovní II. bude do decembra 2026 realizovaný na území celého Slovenska vrátane Bratislavy. Celkovo majú klienti k dispozícii 40 vyškolených mentorov motivátorov, ako aj osem psychológov. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexný prístup a individuálne poradenstvo, pomoc a podporu osobám so zdravotným znevýhodnením s cieľom ich integrácie do spoločnosti, osobitne na trhu práce.

Projekt pomoci je založený na metóde „peer-to-peer support“. „Je to forma podpory, pri ktorej osoby s podobnými životnými skúsenosťami poskytujú emocionálnu, informačnú a praktickú pomoc iným osobám. V prípade projektu Sme si rovní II. osoby so zdravotným znevýhodnením pomáhajú iným

osobám s hendikepom,“ uviedol Michal Hasara, manažér projektu Sme si rovní II. Nové centrum v Dolnom Kubíne Po sprevádzkovaní Centier včasnej pomoci v jednotlivých krajských mestách otvára SPV centrum aj v Dolnom Kubíne. Nachádza sa priamo na mestskom úrade na Hviezdoslavovom námestí 1651. To dopĺňa sedmičku už fungujúcich centier v Žiline, Trenčíne, Kováčovej, Piešťanoch, Bratislave, Košiciach a Prešove.

„Osoby so zdravotným znevýhodnením si zaslúžia rovnaké postavenie a rovnocenný prístup ako každý iný. Našim spoločným úsilím je prispieť k zlepšeniu ich kvality života a zabezpečiť im rovnaké príležitosti ako ostatným občanom. Preto som úprimne rád, že môžem zdieľať skúsenosti priamo z praxe pri otvorení tohto nového Centra včasnej pomoci. Verím, že vďaka systematickým krokom zjednodušíme každodenný život zdravotne znevýhodnených a uľahčíme ich začlenenie do plnohodnotného života,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.  

„Dolný Kubín je už niekoľko rokov centrom slovenského para športu. Sme preto veľmi radi, že naša úzka spolupráca so Slovenským paralympijským výborom, ale aj so štátnymi inštitúciami prerastá do ďalšieho veľmi významného projektu, ktorým je otvorenie regionálnej kancelárie projektu Sme si rovní II., v našom meste. Táto kancelária dokáže veľmi významne pomôcť ľuďom s rôznymi hendikepmi, plnohodnotne sa zaradiť do pracovného, spoločenského, ale my dúfame, že aj do športového života. Zároveň je tu aj priestor na úzku spoluprácu s novovzniknutým mestským sociálnym podnikom, ktorý sa bude zameriavať práve na zamestnávanie ľudí s rôznymi hendikepmi a znevýhodneniami,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín.

Pomoc vyše tisícke hendikepovaných „Výsledky projektu SME SI ROVNÍ jednoznačne potvrdili pozitívny vplyv tohto systému podpory. Pomoc, poradenstvo a pohybová motivácia zdravotne znevýhodneným sú poskytované na to zaškolenými motivátormi, ktorí majú taktiež sami zdravotné obmedzenie, teda peer-to-peer support,“ dodal predseda SPV Ján Riapoš. Projekt Sme si rovní II. má za cieľ pomôcť opäť 1 100 zdravotne znevýhodneným ľuďom zapojeným do jeho aktivít, z čoho 300 by malo úspešne ukončiť intervenciu, teda nájsť pracovné uplatnenie alebo si udržať zamestnanie.

Newsletter Zostaňme v kontakte