detail clanku Národný projekt pomôže ľuďom v najkritickejšom období

Predstavením zámeru projektu SME SI ROVNÍ sa začala konferencia, ktorá otvára viacero otázok života zdravotne znevýhodnených ľudí, vrátane rovnosti a novej koncepcie ich športu. Po viacerých príspevkoch ju uzavrie panelová diskusia.

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) Branislav Ondruš vyzdvihol význam projektu Sme si rovní, ktorý sa inštitucionálne uvádza do života. „Voľakedy existoval názor, že zdravotne postihnutým osobám treba dať financie a tým pomôžeme vyriešiť všetky ich problémy. Časom sa ukázalo, že to celkom neplatí a skôr ako financie potrebujú sociálne služby“, konštatoval. Práve tie má priniesť spomínaný projekt – jeho základom bude vytvorenie siete motivátorov po celom Slovensku, ktorí budú pracovať so zdravotne znevýhodnenými osobami, ktoré potrebujú reštart do života.

Viaceré skúsenosti aj zo zahraničia podľa Ondruša dokazujú, že šport je u zdravotne znevýhodnených vynikajúcim integračným nástrojom. „Ľudia, ktorí sa venujú športu zdravotne znevýhodnených sa potom dokážu lepšie presadiť aj v iných oblastiach života“. zdôraznil. Priznal, že pri spúšťaní projektu sa boria s prekážkami aj tam, kde to nečakal, ale vyjadril presvedčenie, že toto snaženie dotiahnu do úspešného konca. „Verím, že sa tento projekt stane časom súčasťou štátnej politiky a bude fungovať natrvalo v prospech nielen zdravotne znevýhodnených, ale aj celej spoločnosti, a stane sa zároveň ukážkou efektívneho využitia prostriedkov z európskych zdrojov“, dodal.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská informovala o úlohách a aktivitách svojho úradu, ako aj o možnostiach, ako môžu zdravotne znevýhodnené osoby využiť jeho služby.

Jedným zo zapojených športovcov do predošlého projektu Paralela bol aj viacnásobný paralympijský víťaz v paraalpskom lyžovaní Jakub Krako. „Bol to progresívny projekt a pomáhal meniť zmýšľanie aj zdravotne znevýhodnených, že sa nemajú starať iba o seba, ale podeliť sa o skúsenosti a pomáhať ostatným. Ja som sa snažil venovať najmä mládeži a pomôcť im viesť plnohodnotný život ako majú ich rovesníci. Preto si myslím, že Paralela splnila svoje poslanie a vítam jej pokračovanie v podobe národného projektu Sme si rovní“, uviedol.

Predseda SPV Ján Riapoš predstavil hlavný zámer tohto národného projektu, ktorý sa pretransformoval  z projektu Paralela – pilotne overiť inovatívny systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením, zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a rehabilitačných zariadení. Je plánovaný na tri roky a zaradený do operačného programu Ľudské zdroje. Za veľkú nevýhodu označil chýbajúce štatistiky o zdravotne znevýhodnených osobách na Slovensku, ktoré by mohli pomôcť tvorcom projektu ho čo najefektívnejšie nastaviť. „Budeme sa snažiť analyzovať, v ktorých regiónov je najviac ľudí, ktorí pomoc potrebujú a podľa toho budeme prioritne otvárať centrá“, dodal.   

Projektová manažérka Lívia Klimentová ho doplnila, že jedným z hlavných cieľov je zefektívniť nástroje, ktoré v tejto oblasti momentálne fungujú. Inovatívnym momentom bude podľa jej slov najmä to, že služby motivátorov ponúknu ľuďom, ktorí to potrebujú v najrizikovejšom období svojho života, keď sú dezorientovaní a v krízovej situácii. Motivátori im budú prinášať prvú pomoc a skúsenosti, ktoré čerpajú z vlastného života a pomôžu im znova sa naštartovať a vrátiť do života.

Newsletter Zostaňme v kontakte