Motivácia

Klient Tibor: MacGyver z Hornej Dolnej

Národný projekt SME SI ROVNÍ má svoje „kamenné“ centrá rozmiestnené po celom Slovensku, našich motivátorov môžete osobne vyhľadať v Prešove, Košiciach, Kováčovej, Žiline, Piešťanoch a najnovšie aj v Trenčíne. Dlhé obdobie boja s pandémiou koronavírusu spôsobilo, že takých návštev nebývalo veľa, záujemcovia sa častejšie ozývali mailom alebo telefonicky. Výnimkou, ktorá vyvrátila toto pravidlo, bol jeden […]