Aktuality

Nájdete nás už aj v Dolnom Kubíne

Viac ako 1 100 ľudí so zdravotným znevýhodnením si v minulých rokoch zlepšilo kvalitu života vďaka národnému projektu SME SI ROVNÍ. Naň nadväzuje národný projekt Sme si rovní II., tentokrát s prioritným zameraním na oblasť pracovného uplatnenia osôb so zdravotným znevýhodnením. „Slovenský paralympijský výbor je organizácia, ktorá podporuje osoby so zdravotným znevýhodnenímnielen v ich športovej kariére, ale […]