Aktuality

Informácie k zámeru projektu SME SI ROVNÍ

Dňa 12.11.2019 sa konalo v priestoroch Slovenského paralympijského výboru pracovné stretnutie projektového tímu Sme si rovní. Projektová manažérka pani Lívia Klimentová informovala z predchádzajúceho stretnutia na MPSvaR, že Zámer projektu Sme si rovní, ešte nie je oficiálne MPSVaR schválený, ale pracovné  rokovania sú v záverečnej fáze a do konca mesiaca November zverejníme viacero podrobností vrátane formulára na prihlásenie sa […]