Motivácia

Martin Šóš: Aj najdlhšia cesta sa začína prvým krokom

Podpora, pomoc a pohybová motivácia klientov projektu SME SI ROVNÍ je v projekte zabezpečená predovšetkým individuálnou formou prostredníctvom motivátorov. Projekt však klientom ponúka aj skupinové aktivity, ktoré prebiehajú pod vedením facilitátorov. Podľa odbornej definície je facilitátorom odborník na moderovanie diskusií. Zodpovedá za jej priebeh, nie za obsah. Jeho úlohou je uľahčiť komunikáciu medzi účastníkmi rozhovorov […]