Motivácia

Motivátor Branislav Režňák: Občas stačí klienta len poštuchnúť

V žilinskom Centre včasnej pomoci pôsobí desať motivátorov. Desať mužov, desať osudov, desať príbehov, z ktorých každý jeden môže byť pre klientov národného projektu SME SI ROVNÍ inšpiráciou, ako zvládnuť ťažkú životnú situáciu po úraze či s trvalým zdravotným znevýhodnením. Dnes vám predstavíme prvého z nich, vedúceho centra Branislava Režňáka. Žilinskú pobočku rozbiehal pred pár mesiacmi sám. V dobe najprísnejšieho […]