detail clanku Posledná ponuka skupinových aktivít

Prinášame vám poslednú ponuku skupinových aktivít realizovaných v rámci národného projektu SME SI ROVNÍ na jún až september 2023 určenú pre klientov projektu. K účasti aj tentokrát pozývame najmä tých, ktorí si tento typ pomoci ponúkanej v projekte ešte nevyskúšali, vítaní sú však aj ostatní klienti.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa niektorej zo skupinových aktivít kontaktujte čo najskôr svojho motivátora.

Pokiaľ nie ste klientom projektu a mali by ste záujem sa ním stať, kontakty na všetkých motivátorov nájdete na https://smesirovni.sk/kto-sme.

 

Plánované skupinové aktivity:

 

  • Hľadanie pracovného uplatnenia po úraze/chorobe

Skupinová aktivita bude realizovaná priamo v 2 centrách včasnej pomoci:

Centrum včasnej pomoci (CVP) Kováčová – ide o 16 hodinovú skupinovú aktivitu, ktorá bude prebiehať v dňoch 15.6., 20.6., 27.6. a 29.6.2023 v čase od 13:00 h do 17:00 h.

Centrum včasnej pomoci (CVP) Košice – ide o 16 hodinovú skupinovú aktivitu, ktorá bude prebiehať v dňoch 3.7. a 6.7. 2023 v čase od 10:00 h do 15:00 h a 13.7.2023 od 10:00 do 16:00 h.

Obsah aktivity: Spoznávam viac seba aj druhých; Moje silné stránky verzus moje pracovné uplatnenie; To, čo chcem verzus moje pracovné uplatnenie; Podporujúce osoby v mojom živote verzus moje pracovné uplatnenie; Moje minulé úspechy verzus moje pracovné uplatnenie; Zvládanie prekážok v minulosti a v budúcnosti verzus moje pracovné uplatnenie; Starostlivosť a podpora sebe samému verzus moje pracovné uplatnenie; Rovnováha práce a odpočinku/pracovného a súkromného života. 

Termín nahlásenia účastníkov:

CVP Kováčová – čo najskôr

CVP Košice – najneskôr do 27.6.2023

 

  • Efektívna komunikácia s inštitúciami a novinky v legislatíve pre osoby so zdravotným znevýhodnením

Skupinová aktivita bude realizovaná online formou pondelky od 10.7.2023 do 28.8.2023 v čase od 17:00 do 19:00 h. Celkový rozsah je 16 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov: do 30.6.2023

Obsah aktivity:

  1. efektívna komunikácia s inštitúciami – imidž, spoločenské správanie, efektívna komunikácia, asertivita, systém vyjednávania, komunikačný konflikt, rozhodovanie, stres a techniky jeho zvládania, časový manažment 
  2. novinky v legislatíve – navýšenie sumy životného minima od 1.7.2023 a vplyv jeho výšky na príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP; inflačné dotácie MPSVaR – výška, kto môže požiadať, kde podávať žiadosť; zákon o inšpekcii v sociálnych veciach; formy kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP; orientácia v pomôckach a výške príspevkov na kompenzáciu ŤZP; nároky plynúce pre držiteľov preukazov ŤZP

 

  • Technické riešenia pri využívaní IKT pre osoby s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia

Skupinová aktivita bude realizovaná online formou utorky a stredy od 1.8.2023 do 6.9.2023 v čase od 17:00 do 19:00 h. Celkový rozsah je 22 hodín.

Termín nahlásenia účastníkov: do 20.7.2023

Obsah aktivity:

MS Word – práca s MS Word na úrovni bežného používateľa – efektívne využívanie nástrojov textového editora

MS PowerPoint – práca s MS PowerPoint na úrovni bežného používateľa – príprava a formátovanie prezentácie, vyhľadávanie, spracovanie, vkladanie objektov a informácií, užitočné tipy a nástroje na aktívne riadenie pozornosti publika pri prezentovaní a pod.

MS Excel – práca s MS Excel na úrovni bežného používateľa –  využívanie formátovacích charakteristík bunky, práca s údajmi ako filter a objektová tabuľka, funkcie, grafy a pod.

Newsletter Zostaňme v kontakte