Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Pozrite si webinár: Ako sa vyrovnať s úrazom

Vo štvrtok 3. marca 2022 sa pod hlavičkou národného projektu SME SI ROVNÍ uskutočnil webinár na tému „Ako sa vyrovnať s úrazom“. Určený bol nielen pre osoby so zdravotným postihnutím po úraze, nehode alebo v dôsledku ochorenia, ale aj pre ich partnerky a partnerov, a rovnako aj pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Moderátorom online diskusie bol motivátor projektu SME SI ROVNÍ a súčasne prezident Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR Marek Machata. Na jeho otázky odpovedala psychologička Andrea Rišňovská a vedúci Centra včasnej pomoci v Piešťanoch Rastislav Soviš. Svoje pohľady na tému ponúkol prostredníctvom vlastného príbehu práve motivátor Rasťo Soviš, ktorý je po úraze na lyžiach viac ako tridsať rokov na vozíčku. Ako online hosť sa do diskusie zapojila pani Miroslava. Je matkou chlapca, ktorý utrpel úraz ako deväťročný a ona ho musela spracovať, vyrovnať sa s ním a žiť ďalej. „Divákom sme chceli priniesť práve odlišné pohľady na zdravotné znevýhodnenia, pretože aj tie môžu byť rôzne – ťažké aj veľmi ťažké. Niekomu môže dodať silu a motiváciu práve poznanie, že jeho situácia je riešiteľná a že mnohí iní, to majú možno oveľa komplikovanejšie,“ dopĺňa Rasťo Soviš. So psychologičkou Andreou Rišňovskou hovorili nielen o pohybových aktivitách ako o spôsobe vyrovnávania sa so zmeneným zdravotným stavom, ale aj o technikách, ako novú situáciu zvládnuť – o hľadaní zmysluplnosti, o budovaní sebahodnoty, o tom, kde na to vziať silu. „Skúsený motivátor projektu SME SI ROVNÍ môže klientovi pomôcť s prácou na osobnostnom rozvoji, na tom, ako prekonávať dôsledky úrazu, ale aj na tom, ako sa lepšie a rýchlejšie vyrovnať so zmenenou situáciou. Aj moje skúsenosti hovoria, že ak bol človek aktívny pred úrazom, väčšinou takým zostane aj po ňom,“ uzatvára Rastislav Soviš.

Newsletter Zostaňme v kontakte