Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Predstavenie subjektov športu zdravotne znevýhodnených

Konferencia pokračovala vystúpeniami zástupcov športových zväzov, ktoré pôsobia v športe zdravotne znevýhodnených na Slovensku. Predstavili sa aj subjekty, ktoré v súčasnosti nie sú členmi Slovenského paralympijského výboru.

Projektová riaditeľka Špeciálne olympiády Slovensko Dominika Nestarcová predstavila účastníkom konferencie problematiku „Špeciálne olympiády – naša cesta k rovnosti“. Prostredníctvom slidov aj videí predstavila aj úspechy týchto športovcov na rôznych svetových podujatiach. Hnutie pôvodne zakladala rodina Kennedyovcov ako motiváciu a nástroj sociálnej inklúzie pre mentálne znevýhodnených. V súčasnosti pôsobí na Slovensku samostatne, členom SPV je Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím (SZŠMP). Na margo prípadnej spolupráce oboch subjektov uviedla, že je to „otvorená otázka, o ktorej sa dá diskutovať“.

Generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček kritizoval aktuálny zákon o športe, ktorý podľa neho na rozdiel od športu zdravých v športe zdravotne znevýhodnených nevysporiadal najmä jeho financovanie. Ako uviedol, dotkne sa to aj ich účasti ma zimnej deaflympiáde, ktorá sa uskutoční v netradičnom decembrovom termíne, kam vyšlú trojčlenný minitím, ale s medailovými cieľmi.

O problematike a ťažkostiach športu mentálne znevýhodnených informoval predseda Slovenského zväzu mentálne postihnutých športovcov (SZMPŠ) Róbert Luby. Poukázal na skutočnosť, že veľká časť z týchto športovcov pochádza z ťažkých pomerov, detských domovov, špeciálnych základných škôl a učilíšť, Domovov sociálnych služieb atď. Navyše ich športovanie si vyžaduje množstvo lekárskych vyšetrení, podkladov, prekladov, čo je aj dosť finančne náročné.

V súčasnosti sa majú možnosť mentálne znevýhodnení športovci kvalifikovať na PH iba v troch športoch – atletike, stolnom tenise a plávaní. Do Tokia 2020 to už podľa Lubyho nestihnú, ale v Paríži 2024 by už nemuseli chýbať. Pomáha im veľmi dobrá spolupráca so SPV, v rámci ktorej napríklad založili Paralympijské centrum mládeže v Košiciach, kde pôsobia podľa jeho slov fundovaní tréneri. „Sme na dobrej ceste, aby sme pozdvihli šport mentálne znevýhodnených“, dodal Róbert Luby.

Predseda Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcoch (SAZPŠ) Peter Ďuroška sa dostal na jej čelo až v závere minulého roka. V rámci svojho vystúpenia „Rovnosť – ale aká?“ sa ako bývalý futbalový rozhodca venoval aj porovnaniu šport zdravých a zdravotne znevýhodnených. „Rozdiely som zistil, až keď som prišiel do športu   zdravotne znevýhodnených. Tí prví majú všetko a nič si nevážia, u tých druhých som našiel úžasnú pokoru. Vtedy som pochopil zmysel športu  zdravotne znevýhodnených“, povedal.

So SPV po svojom nástupe zintenzívnil spoluprácu – napr. v podpore mládežníckych projektov, účasťou nového športu showdownu na juniorských para hrách EPYG 2019 vo Fínsku či aktívnou participáciou na podujatiach SPV (napr. Paráda v Piešťanoch).  

Priority najväčšieho subjektu v športe zdravotne znevýhodnených – Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) predstavil „ako dôležitý pilier moderných trendov usporiadania športu na Slovensku“ člen jeho výkonného výboru Pavel Bílik. Na úvod v krátkosti zhrnul históriu vzniku a poinformoval o členstve vo viacerých medzinárodných organizáciách (IWAS, BISFed, ParaVolley…). Zdôraznil, že SZTPŠ je v systéme športu SR uznaný MŠVVaŠ SR ako národný športový zväz po splnení kritérií zákona č. 440/2015 Z. z. „Podarilo sa nám so Slovenským paralympijským výborom zjednotiť viacero postupov, najmä v efektívnom budovaní systému športu mládeže. Veľmi dobre spolupracujeme dlhé roky pri organizácii medzinárodných podujatí, aj v športovej príprave. SPV nám dáva podporu aj v pracovných otázkach, kde využívame niektoré jeho úseky, napr. v ekonomike, čím šetríme sily aj financie“, priblížil spoluprácu.

Newsletter Zostaňme v kontakte

Upload bol úspešne dokončený.