Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Pripravované nové skupinové aktivity pre klientov projektu SME SI ROVNÍ

V rámci projektu SME SI ROVNÍ sme zrealizovali už viacero skupinových aktivít, ktoré obohatili ich účastníkov a pomohli im pri začleňovaní do aktívneho života. Na október až december 2022 prichádzame s ponukou nasledovných skupinových aktivít:

  • Hľadanie pracovného uplatnenia po úraze/chorobe

Ide o novú skupinovú aktivitu, ktorá bude realizovaná online formou a v prípade dostatočného záujmu klientov o prezenčnú formu aj osobnou formou v jednotlivých centrách včasnej pomoci. Celkový rozsah je 16 hodín online (predpoklad od začiatku novembra 2x týždenne po 2 hodiny), resp. 16 hodín prezenčne (2x 5 hodín a 1x 6 hodín) v príslušnom centre včasnej pomoci, do ktorého budete zaradení podľa miesta vášho bydliska. Centrá včasnej pomoci projektu SME SI ROVNÍ sa nachádzajú v Žiline, Kováčovej, Piešťanoch, Košiciach a Prešove.

Obsah aktivity: spoznávam viac seba aj druhých, moje silné stránky verzus moje pracovné uplatnenie; to, čo chcem verzus moje pracovné uplatnenie; podporujúce osoby v mojom živote verzus moje pracovné uplatnenie; moje minulé úspechy verzus moje pracovné uplatnenie; zvládanie prekážok v minulosti a v budúcnosti verzus moje pracovné uplatnenie; starostlivosť a podpora sebe samému verzus moje pracovné uplatnenie; rovnováha práce a odpočinku/pracovného a súkromného života. 

  • Prevencia rán a ich ošetrovanie u osôb so zdravotným postihnutím

Ide o novú skupinovú aktivitu, ktorá bude realizovaná online formou. Celkový rozsah je 18 hodín online (raz týždenne v utorok po dve hodiny od 18.10.2022 do 20.12.2022).

 

Obsah aktivity: fyzická inaktivita a jej následky; prevencia a liečba presedenín a preležanín; polohovanie pri imobilite ako prevencia dekubitov; stav rany a náchylnosť na infekcie, prevencia; podpora hojivosti rán – podpora imunitného systému prírodnými prostriedkami (vitamínmi, fytoterapiou…); podpora hojivosti rán – podpora imunitného systému doplnkami výživy, užívanie vitamínov možné predávkovanie; ošetrovanie a liečba malých poranení v domácom prostredí; cievna gymnastika (aj u vozičkárov); bazálna stimulácia.

 

  • Pohyb a zdravá výživa v živote človeka so zdravotným postihnutím

Ide o opakovanú skupinovú aktivitu vzhľadom na to, že sa osvedčila a je aktuálna aj pre nových klientov.  Celkový rozsah je 16 hodín a uskutoční sa online formou. Bude sa konať raz týždenne vo štvrtok po dve hodiny od  20.10.2022 do 15.12.2022.

 

Obsah aktivity: analýza pohybovej zdatnosti účastníkov, správne sedenie vo vozíku, dýchacie cvičenia, rozvoj pohybových schopností, strečing v živote vozičkára, imunita a podpora imunitného systému, BMI index, jeho optimálna hodnota a riziká jej prekročenia, pitný režim, úprava stravovacích návykov a pod.

 

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa niektorej zo skupinových aktivít, kontaktujte, prosím, čo najskôr svojho motivátora.

 

Pokiaľ nie ste klientom projektu a mali by ste záujem sa ním stať, kontakty na všetkých motivátorov nájdete na https://smesirovni.sk/kto-sme.

 

Uzávierka prihlášok na skupinové aktivity je 14.10.2022

Newsletter Zostaňme v kontakte