Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Pripravované nové skupinové aktivity pre klientov projektu SME SI ROVNÍ – uzávierka prihlášok 21.6.2022

Priaznivá epidemiologická situácia nám umožňuje ponúknuť už v priebehu júla a augusta tohto roka klientom projektu SME SI ROVNÍ ďalšiu skupinovú aktivitu, ktorá bude realizovaná prezenčne v centrách včasnej pomoci a môže zlepšiť kvalitu ich života a pomôcť lepšie sa orientovať v komunikácii s inštitúciami.

Teší nás, že účastníci predchádzajúcich skupinových aktivít boli s témami, formou aj obsahom spokojní a veríme, že počas leta 2022 ich rady rozšíria ďalší noví klienti, ktorí tieto aktivity ešte neabsolvovali.

Pripravujeme pre nich tieto skupinové aktivity:

  1. Novinky v legislatíve pre osoby so zdravotným postihnutím a efektívna komunikácia s inštitúciami

Celkový rozsah tejto skupinovej aktivity je 16 hodín, z toho 10 hodín prezenčne v centre včasnej pomoci a 6 hodín online. Jej facilitátormi budú p. Lucia Vreštiaková a p. Ivan Schmidt.

Obsah bude rozdelený nasledovne:

• časť Legislatíva: 5 hodín prezenčne v centre (obsah: navýšenie sumy životného minima od 1. 7. 2022 a vplyv jeho výšky na príspevky na kompenzáciu; inflačné dotácie ministerstva práce – ich výška, kto o ne môže požiadať, kde podávať žiadosť; orientácia v pomôckach a výške príspevkov na ne; návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach – koho sa daný zákon týka, ktoré príspevky na kompenzáciu ŤZP spadajú pod kontrolu inšpektorov, čo môžu inšpektori kontrolovať a podobne).

• časť Efektívna komunikácia s inštitúciami : 3 x 2 hodiny online, 1 x 5 hodín prezenčne v centre (obsah: osobná prezentácia; verbálna a neverbálna komunikácia; asertivita, systém vyjednávania, komunikačný konflikt; vnútorná a vonkajšia motivácia, stres a techniky jeho zvládania a podobne).

Ak bude dostatok záujemcov z okolia každého centra, tak prezenčné časti skupinovej aktivity budú zrealizované v každom z piatich centier včasnej pomoci.

Okrem prezenčnej skupinovej aktivity pripravujeme aj skupinovú aktivitu, ktorá bude realizovaná online, pretože pre mnohých klientov je problematické absolvovať skupinové aktivity prezenčnou formou.

  1. Pohyb a zdravá výživa v živote človeka so zdravotným postihnutím (najmä vozičkára)

Celkový rozsah tejto aktivity je 16 hodín, uskutoční sa online. Bude sa konať raz týždenne po dve hodiny, spolu tak pôjde o osem online stretnutí.
Facilitátorkou tejto skupinovej aktivity bude p. Marta Kontra-Palová
Obsah aktivity:
• analýza pohybovej zdatnosti účastníkov, správne sedenie vo vozíku, dýchacie cvičenia, rozvoj pohybových schopností, strečing v živote vozičkára, imunita a podpora imunitného systému, BMI index, jeho optimálna hodnota a riziká jej prekročenia, pitný režim, úprava stravovacích návykov a podobne.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa jednej alebo druhej aktivity, kontaktujte, prosím, čo najskôr svojho motivátora. Na prezenčné časti prvej skupinovej aktivity budete zaradení podľa miesta vášho bydliska. Centrá včasnej pomoci projektu SME SI ROVNÍ sa nachádzajú v Žiline, Kováčovej, Piešťanoch, Košiciach a Prešove.
Pokiaľ nie ste klientom projektu a mali by ste záujem sa ním stať, kontakty na všetkých motivátorov nájdete na linku:
https://smesirovni.sk/kto-sme/

Uzávierka prihlášok na obe skupinové aktivity je 15. júna 2022.

Newsletter Zostaňme v kontakte