Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Športový deň v Žarnovici

V stredu 30. marca 2022 sa v Žarnovici uskutoční podujatie organizované v rámci národného projektu SME SI ROVNÍ, na ktorom budú mať súčasní aj potenciálni klienti projektu možnosť vyskúšať si populárne paralympijské športové disciplíny. 

„V hale Strediska paralympijskej prípravy budú k dispozícii stolnotenisové stoly, a bude sa hrať boccia, vonku sa záujemcovia budú môcť voziť na handbikoch. Všetko pod dohľadom a s výkladom skúsených paralympijských reprezentantov,“ hovorí vedúci Centra včasnej pomoci projektu SME SI ROVNÍ v Kováčovej Miroslav Jambor. Sám je slovenským reprezentantom v parastolnom tenise. Svoju účasť potvrdil aj paraatlét Dušan Laczkó (hod diskom), paralyžiar Martin France, ďalší parastolný tenista Ľuboš Dobrotka či bývalý reprezentant Slovenska v paralyžovaní Jozef Miština. „Bude to tiež príležitosť pre našich klientov, aby sa navzájom stretli a spoznali, pretože počas pandémie koronavírusu sa väčšina aktivít projektu konala v online priestore. Keďže ide o osoby so zdravotným postihnutím, verím, že privítajú možnosť porozprávať sa s inými ľuďmi v podobnej životnej situácii. Na podujatí radi privítame aj úplne nových záujemcov o pohybové aktivity, ktorí si budú chcieť vyskúšať paralympijské športy, dozvedieť sa viac o poslaní projektu SME SI ROVNÍ, prípadne sa stať jeho účastníkom,“ dodáva Jambor.  

Podujatie je určené pre osoby so zdravotným znevýhodnením v rámci skupinovej aktivity na tému Zmeň svoj život pomocou pohybu a poznaj zákonitosti zdravej výživy. Jej facilitátor, certifikovaný fyzioterapeut Martin Šóš sa na nej podelí o informácie o tom, aký vplyv má pohyb na zdravie, ako si stanoviť ciele zmeny v rámci pohybového aparátu, ako si spraviť inventúru vlastných možností či vytvoriť plán zmeny života v oblasti pohybu.  

Športový deň pre súčasných aj potenciálnych klientov SME SI ROVNÍ sa začne 30. marca 2022 o 10. hodine v Stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici. 

Adresa: Bystrická 37, Žarnovica 

kontakt: miroslav.jambor@smesirovni.sk 

                0911 831 979 

Newsletter Zostaňme v kontakte