Stav bariér k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku za rok 2019

Naši motivátori Vám sprostredkujú aktuálne informácie o stave bezbariérovosti k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku. Viac informácií získate u motivátorov osôb so zdravotným postihnutím pod vedením Milana Kašiaka na e-mailovej adrese: info@smesirovni.sk alebo kliknutím na nižšie uvedený link dokumentu s názvom Stav bariér k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku za rok 2019 spracovaný: Národna platforma proti barierám a spoluautormi Petr Kučera – Beáta Gavurová.

Celú publikáciu vám ponúkame na stiahnutie.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

   

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top