Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Vyhodnotenie prieskumov z roku 2020 a 2021

V rokoch 2020 a 2021 boli v rámci projektu SME SI ROVNÍ zrealizované dotazníkové prieskumy jednak medzi osobami so zdravotným postihnutím (ďalej OZP), ako aj medzi vybranými inštitúciami systému podpory sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím v SR.

V roku 2020 sme dotazníkovým prieskumom zisťovali východiskovú situáciu OZP z pohľadu samotných OZP a tiež východiskové informácie o poskytovaní podpory pre OZP z pohľadu vybraných inštitúcií štátnej správy a územnej samosprávy.

Následne, v roku 2021 bolo cieľom prieskumu medzi OZP, okrem iného, preskúmať potreby zmien v jednotlivých oblastiach, ktoré vedú k zlepšeniu života OZP, ako aj identifikovať efektivitu pomoci projektu SME SI ROVNÍ v rôznych životných oblastiach ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom v poradí druhého prieskumu medzi inštitúciami bolo, okrem iného, zistenie informovanosti o práci motivátorov projektu SME SI ROVNÍ, ako aj získanie informácií, ktoré podporia možnosti budovania spolupráce medzi centrami včasnej pomoci a jednotlivými úradmi. Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov bolo vypracované v rámci prípravy štúdie spracovávanej v rámci projektu „Inovatívny systém sociálneho začleňovania OZP vzájomnou včasnou pomocou od motivátorov OZP, najmä pri odchode zo zdravotníckych/rehabilitačných zariadení“ a nájdete ich pod článkom.

Newsletter Zostaňme v kontakte