Zobraziť štandardnú verziu stránky
detail clanku Vyhodnotenie prieskumu OZP 2020

V roku 2020 bol realizovaný dotazníkový prieskum medzi osobami so zdravotným znevýhodnením za účelom zistenia ich súčasnej situácie, a teda východísk pre analytickú štúdiu v rámci projektu Sme si rovní. Analýza tvorí súčasť štúdie s názvom „Inovatívny systém sociálneho začleňovania OZP vzájomnou včasnou pomocou od motivátorov OZP, najmä pri odchode zo zdravotníckych/rehabilitačných zariadení“.

Hlavným cieľom štúdie je preukázať potrebu a navrhnúť systémové a legislatívne úpravy systému sociálneho začleňovania OZP pre zavedenie inovatívnej formy včasnej pomoci pri odchode zo zdravotného/rehabilitačného zariadenia, založenej na komunitnom princípe vzájomného zdieľania osobných skúseností OZP a komunitného zapájania sa do spoločných aktivít OZP motivátorov s pôsobnosťou po celej SR.

VYHODNOTENIE PRIESKUMU OZP 2020 (PDF)

Newsletter Zostaňme v kontakte